Knižnica

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY KNIŽNICE:

EVIDENCIA PUPLIKÁCIÍ a CITÁCIÍ ÚEF SAV:

KONTAKT:

Anna Ivanišová
055 / 792 2229

knizfyz@saske.sk