Ocenenia


2019

  •  Zlatá medaila pre ÚEF SAV od UPJŠ za rozvoj slovenského vysokého školstva a dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania:

 

  • Cena rektora UPJŠ v Košiciach za významný mediálny čin a mediálny ohlas na organizáciu výstavy „Ľudská slza ako umenie“:

          RNDr. N. Tomašovičová, CSc.; RNDr. K. Zakuťanská

         

  • 3. cena v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov udelená Slovenskou fyzikálno spoločnosťou (.pdf):

          RNDr. M. Rajňák, PhD.