Ocenenia


2019

  • Cena za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím pre doc. RNDr. Z. Gažovú, CSc. a jej tím (.jpg)
  • Cena za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy pre RNDr. M. Zentkovú, CSc. (.pdf)
  • Zlatá medaila pre ÚEF SAV od UPJŠ za rozvoj slovenského vysokého školstva a dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania (.jpg1, .jpg2)
  • Cena rektora UPJŠ v Košiciach za významný mediálny čin a mediálny ohlas na organizáciu výstavy „Ľudská slza ako umenie“ pre RNDr. N. Tomašovičovú, CSc. a RNDr. K. Zakuťanskú
  • 3. cena v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov udelená Slovenskou fyzikálno spoločnosťou pre RNDr. M. Rajňáka, PhD. (.pdf)