Vyhlásené výzvy

OPVaI –  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2019

Dátum uzavretia: 12.12.2019

Typ výzvy: uzavretá

APVV – Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019

Dátum otvorenia: 12. 9. 2019

Dátum a čas uzavretia: 12. 11. 2019, 12:00