Doktorandské semináre

Doktorandský seminár – 27.6.2018

F. Andrejka –  Vplyv tepelného spracovania v externom magnetickom poli na mikroštruktúru a magnetické vlastnosti  vybraných  rýchlochladených zliatin (.pptx)

J. Majorošová –  Structural phenomena in complex systems containing nanoparticles (.pptx)

P. Hajdová – Príprava, štruktúra a vlastnosti REBCO masívnych supravodičov (.pptx)

I. Khmara – Magnetické nanočastice pre magnetickú rezonanciu a hypertermiu (.pptx)

M. Kopčík – Štúdium prechodu supravodič-izolant v homogénnych polykryštalických tenkých filmoch v špinavej limite (.pptx)

B. Kunca – Magnetické vlastnosti vybraných rýchlochladených kompozitných materiálov s amorfnou a nanokryštalickou štruktúrou (.pptx)

V. Lysáková – Úloha mitochondriálnych elektrón–transportných proteínov v oxidačnom strese (.pptx)

M. Marcin – Termodynamické štúdium vybraných supravodičov (.pptx)

M. Orendač – Vplyv hydrostatického tlaku a substitúcie na silne korelované systémy (.pptx)

K. Uličná – Malé molekuly ako inhibítory amyloidnej agregácie (.pptx)

T. Tobiaš – Magnetické kvapaliny na báze transformátorových olejov v elektrických a magnetických poliach (.pptx)

M. Vrábel – Hľadanie atmosférických spŕšok v dátach experimentu EUSO-SPB (.pdf)